ارتقای شاخص امنیت با بهینه سازی بافت فرسوده شهر بندرعباس / مشارکت محکومان در ایجاد کمربند سبز شهر با اعمال مجازات جایگزین حبس

خبرگزاری میزان - ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان بازدید از پروژه اصلاح بافت فرسوده محله چاهستانی‌های بندرعباس با بیان اینکه بیکاری و مهاجرت بی رویه مهمترین علل گسترش حاشیه نشینی در هرمزگان است بر ضرورت بهینه سازی بافت فرسوده با هدف ارتقای شاخص امنیت تأکید کرد

منابع خبر