ارزان ترین قیمت سیگار در ایران

فردا - ۱۴ مهر ۱۳۹۶

سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: وزارت بهداشت برای ممنوعیت استعمال دخانیات در مراکز و اماکن عمومی، قدرت اجرایی ندارد

منابع خبر