ارزش سهام در بازارهای بورس آمریکا روز جمعه افزایش یافت

سقوط شدید سهام در بازارهای بورس آمریکا و اروپا
صدای آلمان
رادیو فردا - ۱۴ مرداد ۱۳۹۰

انتشار گزارش وضعیت اشتغال در آمریکا موجب شد تا بازارهای بورس در آمریکا در روز جمعه با افزایش ارزش سهام رو به رو شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمار تازه ای که از وضعیت اشتغال در آمریکا منتشر شده، وضعیتی بهتر از آنچه انتظار می رفت را تصویر کرده است. همچنین انتشار برخی گزارشها درباره بهبود نسبی بحران بدهی های برخی دولتهای اروپایی نیز در بهبود وضعیت بازارهای بورس آمریکا تاثیر گذاشته است

منابع خبر