از بند زنان اوین به روزنامه ایران؛ نامه سرگشاده دو زندانی سیاسی

اسلام سیاسی و سبک جنسی ویژه‌ای که در سنت ایرانی/ اسلامی بسیار پرزور و پرهوادار بود به کمک هم آمدند و پدیده‌ی ننگین حجاب اجباری متولد شد. حجاب اجباری هم برآمد استبداد بود و هم برآورنده‌ی آن! حجاب اجباری با همه پلشتی‌هایی که به اجتماع پریشان ما آورد، دیستوپیا و روی دیگر یوتوپیایی است که پس از انقلاب در کوچه و بازار به نمایش گذاشته شد. در این چشم‌انداز، حجاب اجباری، سانسور شدید و همه‌جانبه و استبداد سیاه حاکم را باید در امتداد هم دید
اخبار روز
هرانا - ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

خبرگزاری هرانا – یاسمن آریانی و صباکردافشاری، دو زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین در واکنش به مطلب منتشره در روزنامه ایران که وضعیت زندانیان سیاسی . . .

نوشته از بند زنان اوین به روزنامه ایران؛ نامه سرگشاده دو زندانی سیاسی اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.

منابع خبر