از AP به‌خاطر تحریف مصاحبه شکایت کردیم

تابناک - ۵ مرداد ۱۳۹۱

 دبیرکل کمیته بین‌المللی المپیک گفت: از AP به خاطر تحریف مصاحبه شکایت کردیم. بهرام افشارزاده در گفت و گو با خبرنگار اعزامی فارس به لندن گفت: از AP رسانه‌ای که مصاحبه را تحریف کرده است، شکایت کردیم.
وی افزود: در حد ۳۰ ثانیه با خبرنگار این خبرگزاری صحبت کردم که آنها ۲ صفحه از قول من مطلب منتشر کردند، ضمن اینکه برخی صحبت‌های کذب را هم به من نسبت دادند. همین موضوع باعث شد تا از آنها شکایت کنیم.
به گزارش فارس، این رسانه‌ که در گفت و گویی با دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران از گرفتن جواب از افشارزاده برای مبارزه ورزشکاران ایرانی با نمایندگان رژیم صهیونیستی عاجز ماندند، سعی کردند با تغییر در محتوای صحبت‌ها تیتر این خبر را به این شکل تغییر دهند: "ورزشکاران ایرانی مقابل نمایندگان اسرائیل بازی خواهند کرد"
این در حالی است که افشارزاده هیچ صحبتی در این خصوص نداشته و از لفظ اسرائیل در میان صحبت‌هایش استفاده نکرده است

منابع خبر
از AP به‌خاطر تحریف مصاحبه شکایت کردیم فوتبالی‌ترین - ۵ مرداد ۱۳۹۱