استانبول، محل برگزاری دور اول نشست ۱+۵ و ایران بر سر برنامه هسته ای

تعیین محل گفت و گوها: دور اول استانبول، دور دوم بغداد
خبرگزاری جمهوری اسلامی
یورو نیوز - ۲۱ فروردین ۱۳۹۱

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که دور اول نشست ۱+۵ با ایران بر سر برنامه هسته ای این کشور در استانبول برگزار خواهد شد.  …

منابع خبر
دور اول مذاکرات ۲۶ فروردین در استانبول و دور دوم در بغداد خبرگزاری دانشگاه آزاد - ۲۱ فروردین ۱۳۹۱
دور اول استانبول، دور دوم بغداد ایلنا - ۲۱ فروردین ۱۳۹۱
تعیین محل گفت و گوها: دور اول استانبول، دور دوم بغداد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ فروردین ۱۳۹۱