استرداد لاشه چک در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

خبرگزاری میزان - ۱۷ آبان ۱۳۹۶

چنانچه شخصی که چک را صادر کرده است مدعی باشد که چکی که در اختیار دارنده چک است از دین و تعهد بوده و خوانده استحقاق دریافت آن را ندارد می‌تواند دعوای استرداد لاشه چک را مطرح کند

منابع خبر