استفاده از پیامک به جای تمبر برای پست کردن نامه ها، مهر

استفاده از پیامک به جای تمبر برای پست کردن نامه ها
خبرگزاری مهر
گویا - ۲۱ اسفند ۱۳۸۹

مشتریان اداره های پست دانمارک از این پس بدون نیاز به خریداری تمبرهای پستی، تنها کافی است با ارسال پیامکی یک شماره دریافت کنند و به راحتی و با نوشتن این شماره بر روی قسمتی از پاکت که به چسباندن تمبر اختصاص دارد، آن را به هر جا که می خواهند پست کنند. سپس هزینه مرتبط با دریافت این شماره ها در قبض تلفن همراه کاربران افزوده خواهد شد، هزینه این تمبرهای عددی برابر هزینه تمبری است که برای ارسال یک نامه معمولی به آن نیاز خواهد بود که البته هزینه ارسال پیامک نیز به آن افزوده خواهد شد. کاربر باید تا هفت روز از این تمبر عددی استفاده کند، البته این اعداد تنها برای ارسال نامه هایی تا وزن ۵۰ گرم و در داخل دانمارک مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بر اساس گزارش بی بی سی، سخنگوی اداره پست دانمارک می گوید راه اندازی این سیستم منجر به قطع چاپ و فروش تمبرهای دانمارکی نخواهد شد و این شیوه سنتی به بقای خود ادامه خواهد داد

منابع خبر