استقبال خنجر به کمرها از لاریجانی

استقبال خنجر به کمرها از لاریجانی/تصاویر
فردا
جهان نیوز - ۱۴ آذر ۱۳۹۲

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در مجلس شورای سلطنتی عمان با خالد بن هلال المعولی رئیس مجلس سلطنتی عمان دیدار و گفت کرد.

منابع خبر
استقبال خنجر به کمرها از لاریجانی جهان نیوز - ۱۴ آذر ۱۳۹۲