استقبال رسمی روحانی از رییس جمهور ترکیه

خبرگزاری میزان - ۱۲ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
استقبال رسمی روحانی از رییس جمهور ترکیه خبرگزاری میزان - ۱۲ مهر ۱۳۹۶