استقبال هنیه از پیروزی حزب عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات شهرداریها

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳

تهران - ایرنا - اسماعیل هنیه رییس دولت مردمی فلسطین با استقبال از نتایج انتخابات اخیر شهرداریها در ترکیه گفت: پیروزی حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در این انتخابات، دلیلی بر درست بودن روش این حزب در داخل کشور و حمایت از مظلومان جهان در خارج از کشور است.

منابع خبر