استیضاح وزیر علوم و چالش‌های فراموش شده آموزش عالی کشور

جهان نیوز - ۳۰ مرداد ۱۳۹۳

دلایل اصلی نمایندگان برای استیضاح متمرکز بر مسائل سیاسی بود و آن‌ها نگران از ملتهب شدن فضای دانشگاه‌ها و به‌تبع آن کندی و توقف رشد علمی کشور بودند. اما اگر هدف اصلاح این سیستم باشد، حوزه آموزش عالی کشور با چالش‌های مهم دیگری نیز مواجه است که در مطالبات نمایندگان از فرجی‌دانا بسیار کمرنگ بود…

منابع خبر
هدف از استیضاح وزیر علوم جهان نیوز - ۳۰ مرداد ۱۳۹۳