اسرائیل و حماس سر آتش بس بلند مدت به توافق رسیدند

بی بی سی فارسی - ۴ شهریور ۱۳۹۳

اسرائیل و فلسطینی ها با آتش بسی بلندمدت موافقت کرده اند. خبر دستیابی به آتش بس ساکنان غزه را روانه خیابان ها کرده که با پایکوبی و تکان دادن پرچم فلسطینی ها از دستیابی به آتش بس استقبال کرده اند

منابع خبر
توافق آتش بس در غزه رسما اعلام شد خبرگزاری فارس - ۴ شهریور ۱۳۹۳
مفاد توافق آتش بس بلند مدت در غزه تابناک - ۴ شهریور ۱۳۹۳
توافق آتش بس بلندمدت در غزه فردا - ۴ شهریور ۱۳۹۳