اسکان ۱۰ هزار زائر در مواکب لرستان در شهر کربلا

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر
اسکان ۱۰ هزار زائر در مواکب لرستان در شهر کربلا باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶