اسکوچیچ با فولاد خوزستان فسخ قرارداد کرد

فوتبالی‌ترین - ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

تابناک ورزشی: دراگان اسکوچیچ در دو سال گذشته هدایت فولاد خوزستان را برعهده داشت. این مربی بعد از برگزاری چند جلسه با مدیریت باشگاه تصمیم به جدایی گرفت. اسکوچیچ با وجود اینکه یک سال دیگر قرارداد داشت امروز با دریافت مبلغی پول به صورت توافقی از این تیم جدا شد.این فسخ قرارداد در حال حاضر در هیأت فوتبال در حال انجام است

منابع خبر
اسکوچیچ با فولاد خوزستان فسخ قرارداد کرد خبرگزاری فارس - ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
اسکوچیچ با فولاد فسخ کرد فردا - ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
اسکوچیچ با فولاد فسخ کرد عصر ایران - ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
اسکوچیچ با فولاد فسخ کرد تابناک - ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
اسکوچیچ با فولاد خوزستان فسخ قرارداد کرد فوتبالی‌ترین - ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵