"اشرف غنی" در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان شرکت می کند

خبرگزاری میزان - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

اشرف غنی اعلام کرد که در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان کاندیدا خواهد شد

منابع خبر