اصغر فرهادی به کمک کشتی دنیا می‌آید؟

آفتاب - ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

علیرضا دبیر می‌گوید، برای جلوگیری از حذف کشتی از المپیک باید فضای سنگین رسانه‌ای به راه انداخت و از قدرت و لابی کشورهای غیرمتعهد استفاده کرد. او حتی می گوید اصغر فرهادی با چهره جهانی‌اش می تواند از حذف کشتی از المپیک جلوگیری کند.

منابع خبر