اصفهان نیازمند یک «تئاتر شهر» با ۸ سالن رسمی است

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ آذر ۱۳۹۶
منابع خبر