اطلاع از گازبها با ارسال پیامک

جهان نیوز - ۵ بهمن ۱۳۹۱

شرکت ملی گاز ایران در راستای کاهش هزینه های صدور و ارسال قبوض کاغذی گاز اقدام به صادر کردن قبوض الکترونیکی کرد.

منابع خبر
اطلاع از گازبها با ارسال پیامک جهان نیوز - ۵ بهمن ۱۳۹۱
اطلاع از گازبها با ارسال پیامک تابناک - ۵ بهمن ۱۳۹۱
اطلاع از گازبها با ارسال پیامک عصر ایران - ۵ بهمن ۱۳۹۱