اظهارات نوبخت در خصوص کار انتخاباتی دولتمردان نگران‌‌کننده‌تر از سخنان جهانگیری است

جهان نیوز - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

شما که وقتی در قدرت نبودید و مسئولیت‌های دولتی نداشتید و به شدت نسبت به حجم استفاده‌های امکانات دولتی حساسیت نشان می‌دادید ، چطور امروز نه تنها حساس نمی‌شوید بلکه آن را امری عادی، قابل قبول و ممدوح می‌دانید این به نظر بنده جای بررسی دارد...

منابع خبر
سخن جهانگیری تخلف انتخاباتی است تابناک - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴