اعتراض مشارکت به موج جدید دستگیری‌ها

اعتراض مشارکت به موج جدید دستگیری‌ها
خبرنامه امیرکبیر
خبرنامه امیرکبیر - ۲ مهر ۱۳۸۸

پنجشنبه، ۲ مهر، ۱۳۸۸ جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای، بازداشت آذر منصوری، معاون سیاسیدبیرکل این حزب اصلاح‌طلب را محکوم کرد.   جبهه مشارکت می‌گوید در نظامی که «انسان‌های فرهیخته و سرافرازی» چون آذر منصوریبه زندان بروند، دیگر هیچ مدرک و سندی برای اثبات انحراف آن نظام از «انسانیت وعدالت» لازم نیست.   آذر منصوری، ۳۰ شهریور هنگام بازگشت از منزل خواهرش، از سوی ماموران امنیتیبازداشت شد.   این بیانیه که در تارنمای نوروز منتشر شده، با اعلام اینکه همه «ایرانیان بپاخواسته، موتور محرک جنبش سبز هستند» آورده ‌است: «خیال باطل کودتاگران بر آن است کهافراد خاصی هستند که سبب رسوائی، و ناکامی آنها در استقرار کودتا می‌شوند».   در بیانیه جبهه مشارکت افزوده شده ‌است: «اکنون اصلاح‌طلبی در ایران به وجدانعمومی مردم تبدیل شده‌ و دیگر نه در قالب اشخاص اسم و رسم دار و یا احزاب وتشکل‌های شناخته شده، بلکه در ذات همه ایرانیان آزاده و حق‌طلب، تعین یافته ‌است وگروگان گرفتن چهره‌های متدین، خدوم و اصیلی چون آذر منصوری، نمی‌تواند راه نجاتیبرای آنان بگشاید   محکومیت فشار بر جوانان اصلاح‌طلب   جبهه مشارکت، ۳۱ شهریورماه نیز در بیانیه‌ای دیگر، موج جدید دستگیری‌ها و فشار بر جوانان اصلاح‌طلب، راغیرقانونی خواند.

"پنجشنبه، ۲ مهر، ۱۳۸۸ جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای، بازداشت آذر منصوری، معاون سیاسیدبیرکل این حزب اصلاح‌طلب را محکوم کرد"  طی ۹۰ روز گذشته بسیاری از اعضای این حزب حامی میرحسین موسوی بازداشتشده‌اند.   سایت نوروز، روز گذشته با انتشار خبر بازداشت مجیدخرمی، عضو جبهه مشارکت و رییسستاد ۸۸ خراسان شمالی، آقای خرمی را بیستمین عضو بازداشت شده مشارکت اعلام کرد.   در چند روز اخیر فرزندان محمد نعیمی‌پور، احمد شیرزاد و محسن میردامادی از اعضایجبهه مشارکت و برخی از جوانان عضو این حزب دستگیر شده‌اند.   جبهه مشارکت با اعتراض به نتایج انتخابات، خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوریشده‌است.   این حزب اصلاح‌طلب، با ابراز «تنفر» از موج جدید دستگیری‌ها، هدف این بازداشت‌هارا «ارعاب و فشار بر جوانان اصلاح‌طلب و به خصوص خانواده زندانیان سیاسی» دانسته‌است.

  جبهه مشارکت به قوه قضائیه هشدار داده‌ است: «تداوم این روند در ادامه راهی کهمسئولان سابق قوه قضائیه اختیار کرده بودند، سبب از رفتن کورسوی امیدی میشود که درسایه تغییرات اخیر قوه قضائیه و اصلاح امور ایجاد شده است».   به اعتقاد صادر کنندگان این بیانیه، «تسلیم قوه قضائیه و بی‌ارادگی در برابراراده غیرقانونی بعضی نهادهای نظامی و امنیتی، آتشی است که خرمن انقلاب و جمهوریاسلامی را خواهد سوزاند.»   در سه ماه گذشته بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی معترض به نتایج انتخابات بازداشتشده‌اند. مقامات قضایی ایران تعداد بازداشت‌شدگان را چهار هزار نفر اعلام کرده‌اند.   رادیو زمانه   خبرهای مرتبط:  آذر منصوری معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت بازداشت شد آذر منصوری: طرح اتهام انقلاب مخملی اسم مستعار کودتای مخملی است

منابع خبر
اعتراض مشارکت به موج جدید دستگیری‌ها خبرنامه امیرکبیر - ۲ مهر ۱۳۸۸