اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس دست خالی برگشتند

تابناک - ۳ آذر ۱۳۹۳

اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس که صبح امروز برای دیدار با وزیر ورزش به وزارت ورزش رفته بودند نتوانستند با او دیدار کنند

منابع خبر