افزایش تبعیض علیه بومی‌ها و لاتین‌ها در آمریکا

خبرگزاری میزان - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

بر اساس نظرسنجی رادیو ملی آمریکا از هر سه لاتین در این کشور یک نفر مور تبعیض قرار گرفته است

منابع خبر