افزایش جرایم رانندگی تا ۲۰۰ هزار تومان

نرخ جديد جرايم رانندگي ابلاغ شد +جدول
تابناک
فرارو - ۳۰ آبان ۱۳۹۰مطابق جدول جدید نرخ جرایم رانندگی که در قالب ۱۷۱ کد جریمه ابلاغ شد، تخلفات رانندگی دسته بندی شده است و با توجه به آنها جریمه اخذ می شود.

حدود ۸ ماه از اجرای قانون جدید اخذ جریمه تخلفات رانندگی می گذرد. در این قانون به موارد بسیاری اشاره شده است که از فرهنگ نادرست رانندگی در ایران ناشی می شوذ.

اما مطابق جدول جدید نرخ جرایم رانندگی که در قالب ۱۷۱ کد جریمه ابلاغ شد، تخلفات رانندگی دسته بندی شده است و با توجه به آنها جریمه اخذ می شود.

در جدول زیر نرخ جریمه های جدید آورده شده است:

.

منابع خبر
نرخ جدید جرایم رانندگی ابلاغ شد تابناک - ۳۰ آبان ۱۳۹۰
نرخ جدید جرایم رانندگی ابلاغ شد جهان نیوز - ۳۰ آبان ۱۳۹۰