افزایش ساعات کار مراکز تعویض پلاک

فردا - ۲۵ بهمن ۱۳۹۳

واحد مرکزی خبر: رئیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به افزایش مراجعه به مراکز تعویض پلاک گفت: افزایش میزان ساعات کار این مراکز در اسفند به ۳ دهه تقسیم می‌شود

منابع خبر
افزایش ساعات کار مراکز تعویض پلاک جهان نیوز - ۲۵ بهمن ۱۳۹۳