افزایش قیمت بنزین در نیمه دوم امسال؛ ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان

رادیو زمانه - ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

در حالیکه دولت از اعلام قیمت جدید بنزین خودداری می‌کند، برخی منابع خبری از افزایش ۲۶۵ تا ۴۵۰ تومان قیمت هر لیتر بنزین خبر داده و قیمت بنزین آزاد را ۱۵۰۰ تومان اعلام کردند.

منابع خبر