افزایش واردات نفت چین از ایران

افزایش واردات نفت پکن از تهران
تابناک
جهان نیوز - ۲۳ بهمن ۱۳۹۲

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط دولت چین، میزان واردات نفت این کشور از ایران در ماه ژانویه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۹ درصد و نسبت به ماه قبل ۵.۱ درصد افزایش داشته است.

منابع خبر
افزایش واردات نفت چین از ایران جهان نیوز - ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
افزایش واردات نفت پکن از تهران تابناک - ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
افزایش واردات نفت چین از تهران عصر ایران - ۲۳ بهمن ۱۳۹۲