افزایش ۱۵درصدی بارش حاصل باروری ابرها

فردا - ۱۹ بهمن ۱۳۹۲

مهر: وزیر نیرو با اعلام اینکه از طریق باروری ابرها ۱۵ درصد بارش بیشتر در کشور اتفاق افتاده است، گفت: منابع آب تجدیدشونده کشور به شدت افت کرده است.

حمید چیت چیان با تاکید بر ضرورت تجهیز گروه هایی برای مطالعه در تغییر اقلیم، گفت: برنامه ریزی هایی که برای تامین آب کشاورزی، شرب و صنعت کشور می شود، مبتنی بر اطلاعات پایه است و اگر مطالعات کافی در خصوص تغییر اقلیم، بارش، منابع آب سطحی و منابع آب زیرزمینی نداشته باشیم نمی توانیم برنامه ریزی درستی برای منابع آب کشور انجام دهیم.

وزیر نیرو تصریح کرد: در حال حاضر، وزارت نیرو به این ضرورت رسیده که در این وزارتخانه گروه هایی تجهیز شوند که مستقیم بر روی موضوع تغییر اقلیم و آثار متقابل آن بر منابع آب مطالعه کنند.

وی یکی از آثار بزرگ تغییر اقلیم را بر منابع آب عنوان کرد و افزود: به عنوان مثال، پیش از این گفته می شد که منابع آب تجدیدشونده در کشور در سال ۱۳۰ میلیارد مترمکعب است اما اکنون تمام شواهد نشان دهنده آن است که منابع آب تجدیدشونده به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

چیت چیان تاثیر اقدامات انجام شده در خصوص باروری ابرها در کشور را ۱۵ درصد افزایش بارش ها عنوان کرد.

منابع خبر