افشین قطبی در حال امضا دادن به کودکان ژاپنی / عکس

افشین قطبی در حال امضا دادن به کودکان ژاپنی/ عکس
آفتاب
خبر آنلاین - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰

ورزش > چهره‌ها  - افشین قطبی پس از تمرین شیمیزو اس‌پالس، به کودکان ژاپنی که طرفدار این تیم هستند امضا می‌دهد

منابع خبر
افشین قطبی در حال امضا دادن/عکس پیمانه - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰