اقتصاد سیاسیِ سیاست خارجی چین در عصر جهانی شدن اقتصاد

سهمی که این مقاله در توضیح و تحلیلِ «جنگ علیه تروریسم« ادا می‌کند این است که ورای تحلیل‌های پرحجم سطحی و ژورنالیستی، قصد دارد پولاریزه‌شدن و تغییر و تحولاتی را که نظم جهانی پیش از جنگ به خود گرفته بود در چارچوب اقتصادِ سیاسیِ سرمایه‌داری بررسی و به تبع آن زمینه‌های عینی و اقتصادی وقوعِ «جنگ با تروریسم» را تبیین کند.
اخبار روز
خبرگزاری فارس - ۱۱ تیر ۱۳۹۷

اقتصاد سیاسیِ سیاست خارجی چین در عصر جهانی شدن اقتصاد

این پژوهش درصدد پاسخ­گویی به این سؤال است که چگونه «اقتصاد سیاسی جهانی»، «سیاست خارجی چین در عصر جهانی شدنِ اقتصاد» را تحت تأثیر قرار داده است؟

چکیده

این پژوهش درصدد پاسخ­گویی به این سؤال است که چگونه «اقتصاد سیاسی جهانی»، «سیاست خارجی چین در عصر جهانی شدنِ اقتصاد» را تحت تأثیر قرار داده است؟ در پاسخ به سؤال مزبور، فرضیه پژوهش آن است که شش مؤلفة اقتصاد سیاسی جهانی در  تعامل با عوامل اصلی اقتصاد، سیاست، امنیت و فرهنگ و از طریق سه پویایی یا دینامیزم، سیاست خارجی کشورها را شکل می­ دهند. نویسندگان با ارائه الگوی جدیدی موسوم به «اقتصاد سیاسی سیاست خارجی»، کیفیت تأثیرگذاری اقتصاد سیاسی جهانی بر سیاست خارجی چین را مطالعه کرده ­اند.

واژگان کلیدی: چین، جهانی شدن، اقتصاد سیاسی سیاست خارجی

نویسندگان:

حسین پوراحمدی میبدی, محمود خانی جوی آباد

مجله رهیافت های سیاسی و بین المللی – دوره ۸، شماره ۳، بهار ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منابع خبر