اقدام جنجال بر انگیز ضد مهاجر پذیری دولت مجارستان

خبرگزاری میزان - ۱۲ تیر ۱۳۹۷

دولت مجارستان با هدف ممانعت از ورود مهاجران به کشورش در قسمتی از مرزش سیم خار دار کشید

منابع خبر