اقدام عجیب و غیر انسانی یک فروشگاه در آمریکا +عکس

فردا - ۱۴ آذر ۱۳۹۶

فروشگاه Eddie Bauer در نیویورک پتوها و پالتوهایی را که می‌خواهد دور بیاندازد، ابتدا پاره می‌کند تا کسی نتواند از آنها استفاده کند

منابع خبر