الحاق سازمان میراث فرهنگی راهی برای مبارزه با سیاسی کاری است

ایلنا - ۱۵ خرداد ۱۳۹۰

الحاق سازمان میراث فرهنگی به وزارت ارشاد تاثیری در حل مشکلات این سازمان نخواهد داشت و واقع واکنش مجلس به ادامه انتخاب مدیران سیاسی برای اداره این سازمان به شمار می آید. ایلنا: دولت سیاسی‌کاری در انتخاب مدیران سازمان میراث فرهنگی را کنار بگذارد. به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری خانه ملت، "اسدالله عباسی" رئیس فراکسیون گردشگری مجلس ، از طرح الحاق سازمان میراث فرهنگی به وزارت ارشاد انتقاد کرد و گفت: این دو مجموعه هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارند و این طرح هم واکنش به یکی دیگر از اشتباهات صریح دولت است. نماینده رودسر و املش در مجلس اضافه کرد: رئیس جمهور با انتخاب نادرست رئیس سازمان میراث فرهنگی به یکی دیگر از اشتباهاتش صحه گذاشته و فردی را برای ریاست این مجموعه فرهنگی انتخاب کرده است که هیچ تخصصی در این زمینه ندارد. وی خاطرنشان کرد: احمد‌زاده یک نیروی سیاسی است و نمی‌تواند عهده دار اداره چنین سازمان گسترده‌ای باشد، چون تخصص او سیاست است نه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ضمن اینکه در استان فارس تنش‌های بسیاری ایجاد کرده است.

"الحاق سازمان میراث فرهنگی به وزارت ارشاد تاثیری در حل مشکلات این سازمان نخواهد داشت و واقع واکنش مجلس به ادامه انتخاب مدیران سیاسی برای اداره این سازمان به شمار می آید"عباسی با اشاره به طرح الحاق این سازمان به وزارت ارشاد تصریح کرد: وقتی هیچ سازمانی متولی اداره صحیح میراث فرهنگی کشور نیست و همه کسانی که تاکنون عهده دار ریاست این سازمان شده‌اند کارآمد نبوده و بیشتر تخریب کرده‌اند، برخی نمایندگان این طرح را ارائه کردند تا حداقل مجلس بتواند بر این سازمان نظارت جدی داشته باشد. این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: دولت باید در انتخاب رئیس سازمان میراث فرهنگی سیاسی کاری را کنار بگذارد و نیروی پرتنشی مثل احمد‌زاده را که برای ریاست میراث فرهنگی انتخاب کرده است،عزل کند. پایان پیام

منابع خبر