السیسی رئیس جمهور مادام العمر مصر می‌شود؟

جهان نیوز - ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

این اتفاقی نیست که این تغییرات که بارزترین بندهای جدید آن تأکید بر «نقش ارتش مصر در مصونیت قانون اساسی و دموکراسی» است چند روز پس از جشن سالروز انقلاب ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۳ صورت گیرد که حکومت حسنی مبارک و دیکتاتوری فاسد را سرنگون کرد زیرا انتخاب این زمان کاملا عمدی و برای دفن انقلاب مردمی بزرگ و میراث دموکراتیک آن بود

منابع خبر