السیسی: قضیه فلسطین اولویت ماست

السیسی خطاب به ملت فلسطین: قضیه فلسطین اولویت ماست
خبرگزاری فارس
جهان نیوز - ۱۱ مهر ۱۳۹۶

السیسی اظهار داشت که قضیه همواره خواه در دیدار با رهبران جهان و یا مشارکت در محافل بین‌المللی، در رأس اولویت ما بوده و خواهد بود.

منابع خبر
السیسی: قضیه فلسطین اولویت ماست جهان نیوز - ۱۱ مهر ۱۳۹۶