العبادی: طرح تامین امنیت مراسم اربعین موفقیت آمیز بود

خبرگزاری مهر - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

نخست وزیر عراق گفت که موفقیت تامین امنیت مراسم اربعین به دیگر موفقیتهای نیروهای عراقی در مبارزه با تروریستهای داعش اضافه شد

منابع خبر