الهیان: تعلیق مرتضوی ارتباطی با حکم رهبری ندارد

جهان نیوز - ۲۱ فروردین ۱۳۹۱

زهره الهیان در گفتگو با فارس افزود: برخی سایت ها از قول بنده و برخی دیگر از نمایندگان اعلام کرده بودند که رهبر معظم انقلاب سعید مرتضوی را تعلیق کرده بودند. چنین سخنی از اساس نادرست است و تعلیق قضایی سعید مرتضوی در ارتباط با مسائل کهریزک و مربوط به دستگاه قضایی بوده است.

وی تاکید کرد که رسانه ها در انعکاس اخبار دقت لازم را به عمل آورند و از انتساب مطالب نادرست به رهبری اکیدا پرهیز کنند

منابع خبر