امامزاده خالد نبی

خبرگزاری میزان - ۴ روز قبل

امامزاده خالد نبی در ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان گلستان واقع شده است

منابع خبر
امامزاده خالد نبی خبرگزاری میزان - ۴ روز قبل