امام‌ جمعه موقت تهران: هدف از قصاص صیانت از حقوق‌ بشر است

هدف از قصاص صيانت از حقوق‌ بشر است
دیگربان
خبرنامه ملی ایرانیان - ۳ تیر ۱۳۹۴

کاظم‌ صدیقی، امام‌ جمعه موقت تهران از حکم قصاص به عنوان عاملی برای ر«یشه‌کن‌» کردن «ترور» و «صیانت» از حقوق‌ بشر نام برده است. صدیقی گفته «اگر می‌خواهیم ترور از بین برود باید قانون قصاص را اجرا کنیم» و «آدمی که سنگرهای امن را ناامن می‌کند، قرآن می‌گوید باید کشته شود یا به تبعید برود.»…

منابع خبر