امام جمعه واشنگتن در تهران +‌ تصویر

امام جمعه واشنگتن در تهران +‌ تصویر

آفتاب
آفتاب - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰

آفتاب: محمد العاصی امام جمعه واشنگتن امروز(جمعه ۲۳ اردیبهشت) سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران بود

منابع خبر
امام جمعه واشنگتن در تهران +‌ تصویر شفاف - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
امام جمعه واشنگتن در تهران +‌ تصویر آفتاب - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰