امضاء تفاهم نامه همکاری سازمان بازرسی کل کشور و آمبودزمان جمهوری آذربایجان

خبرگزاری میزان - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

به‌زودی سازمان بازرسی کل کشور و آمبودزمان جمهوری آذربایجان تفاهم‌نامه همکاری امضاء می‌کنند

منابع خبر