امیر حاتمی: امنیت منطقه یک موضوع به هم پیوسته است

فردا - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

وزیر دفاع کشورمان گفت: امنیت منطقه یک موضوع به هم پیوسته است و کشورهای منطقه باید دست به دست هم بدهند

منابع خبر
امنیت منطقه یک موضوع به هم پیوسته است خبرگزاری دانشجو - ۱۲ آبان ۱۳۹۷