انتخاب کریمی؛ ماندن یا رفتن!/کاریکاتور

انتخاب کریمی؛ ماندن یا رفتن!/کاریکاتور

فردا
فردا - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱


منابع خبر
کاریکاتور/انتخاب کریمی؛ ماندن یا رفتن! تابناک - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
کاریکاتور/ انتخاب کریمی؛ ماندن یا رفتن! جهان نیوز - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱