انتقاد اتحادیه ملی روزنامه نگاران تونس از برگزاری رزمایش مشترک این کشور با عربستان

باشگاه خبرنگاران - ۱۸ مهر ۱۳۹۷
منابع خبر