انتقاد ترامپ از بودجه نظامی روسیه و چین

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸
منابع خبر
انتقاد ترامپ از بودجه نظامی روسیه و چین باشگاه خبرنگاران - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸