انتقاد دادستان تهران درباره نحوه توزیع گوشت قرمز

فردا - ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

دادستان تهران گفت: بخشی از توزیع گوشت تنظیم بازار باید به اصناف سپرده شود

منابع خبر