انتقال گروهی ۹ زندانی از زندان قزل حصار کرج برای اجرای احکام قرون وسطایی اعدام

انتقال گروهی ۹ زندانی از زندان قزل حصار کرج برای اجرای احکام قرون وسطایی اعدام
خبرنامه ملی ایرانیان
خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از ”فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” انتقال گروهی ۹ زندانی از زندان قزل حصار کرج به سلولها انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام.

روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه حوالی ساعت ۱۲:۰۰ نه زندانی از سلولها ۶ و ۷ سالن ۱ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج به سلولهای انفرادی منتقل شدند. سنین این زندانیان بین ۲۶ و ۳۱ ساله می باشد . از ۹نفری که برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند ۳ نفر از آنها برادر می باشند.

اسامی زندانیانی که امروز برای اجرای حکم قرون وسطایی اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند عبارتند از:

۱- بهرام نبوی ۳۱ ساله ، ۱ سال است که در زندان بسر می برد.او در سالن ۱ واحد ۲ زندان قزل حصار زندانی بود.

۲-بهمن نبوی ۲۹ ساله از سالن ۱ ،واحد ۲ زندان قزل حصار کرج و ۱ سال است که زندانی می باشد.

۳- بهزاد نبوی ۲۶ ساله از سالن ۱ واحد۲ زندان قزل حصار کرج و ۱ سال است که در زندان بسر می برد.

۴- مجید دوستی ۲۷ ساله و ۱ سال است که در زندان می باشد او در سالن ۱ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی است

۵- رضا گلشن ۲۸ ساله، او در سالن ۱ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی است

۶- مجید مام دهی ۳۱ ساله، او در سالن ۱ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی است

۷- بابک بر آورد ۳۰ ساله، او در سالن ۱ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی است

۸- علی اعلایی ۳۰ ساله، او در سالن ۱ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی است

۹- ابوالفضل نوروزی ۲۸ ساله، او در سالن ۱ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی است

زندانیان سیاسی فوق به اتهام داشتن مواد مخدر قصد اجرای حکم آنها را دارند

سیاست اعدام زندانیان سیاسی و اعدام های گروهی و سرکوب خونین مردم ایران توسط علی خامنه ای ولی فقیه رژیم تعیین و بوسیلۀ منصوب وی در قوۀ قضاییه صادق لاریجانی معروف به میر غضب ولی فقیه و از جنایتکاران علیه بشریت مورد تایید و دستور آجرای آن را صاد می کند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،موج لاینقطع اعدام های گروهی و در ملاء عام که به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه می باشد را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ برابر با ۰۳ می۲۰۱۲

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

t

info@hrdai.net

http://hrdai.blogspot.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:۵۴۰۷۰۹۱۳

منابع خبر
صدور حکم اعدام برای دو زندانی کرد ندای سبز آزادی - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱