انتقال ۴۳ محکوم ایرانی از تایلند

خبرگزاری میزان - ۱۰ آبان ۱۳۹۷

رئیس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری از انتقال ۴۳ محکوم ایرانی از تایلند خبر داد

منابع خبر
انتقال ۴۳ محکوم ایرانی از تایلند خبرگزاری میزان - ۱۰ آبان ۱۳۹۷