انجمن حمایت از زندانیان استان زنجان فعال و در کشور موفق است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ اسفند ۱۳۹۱

زنجان - رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: انجمن حمایت از زندانیان استان زنجان یکی از انجمن های فعال و موفق در کشور است.

منابع خبر