انجمن قلم جهانی اعدام احسان فتاحیان را محکوم کرد

اخبار روز - ۲۰ آبان ۱۳۸۸

انجمن قلم جهانی از شنیدن خبر اعدام زندانی سیاسی کرد احسان فتاحیان عمیقا متاثر است و آن را به شدت محکوم و به آن اعتراض می کند. انجمن قلم جهانی تاثر عمیق خود را به خانواده احسان فتاحیان اعلام می دارد. انجمن قلم جهانی از نویسندگان زندانی و تحت تعقیب حمایت می کند. هرگونه موضع گیری در مورد افراد دیگر را تنها به دلایل انسان دوستانه اتخاذ می کند. از طرف انجمن قلم جهانی، اوژن شولگین یازده نوامبر ٢٠٠۹ ترجمه و انتشار: بابک عماد اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:.

منابع خبر
احسان فتاحیان اعدام شد میزان نیوز - ۲۰ آبان ۱۳۸۸
احسان فتاحیان در سنندج اعدام شد عصر ایران - ۲۰ آبان ۱۳۸۸